Nawigacja

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Rodzice Dzieciom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 39a,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@nsp81.x.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o kształcenie dziecka (na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz prowadzenia działań promocyjnych (na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem podczas realizacji działań promocyjnych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych będzie następowało do czasu wniesienia sprzeciwu;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy kształcenia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania lub wycofania danych osobowych będzie niepodpisanie umowy kształcenia lub rozwiązanie umowy z Pana/Pani winy wraz z konsekwencjami wskazanymi w tejże umowie.

RODO_Klauzula_informacyjna.pdf

 

MONITORING


W związku z korzystaniem przez Fundację „Rodzice Dzieciom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 39a, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, RODO informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Rodzice Dzieciom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 39a;
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@nsp81.x.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu nadpisania obrazu z monitoringu w kolejnym cyklu lub przez okres niezbędny do zakończenia postępowania związanego ze spowodowaną szkodą lub innym zdarzeniem związanym z naruszeniem bezpieczeństwa na terenie Szkoły;
f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, oraz prawo do przenoszenia tych danych;
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

RODO_Monitoring.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • 22 825-18-54
    22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć