• Słownik sozologiczny (czyli ochrony środowiska 😊)

       

      Odpady to wszystkie substancje lub przedmioty powstałe w wyniku działalności człowieka, a także pozostałości po ich produkcji, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub obowiązany jest do ich pozbycia się.

      Zbiórka selektywna polega na zbieraniu odpadów komunalnych do oddzielnych pojemników bezpośrednio w miejscu ich powstawania. W ramach zbiórki selektywnej dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

      Recykling to powtórne przetwarzanie w procesie produkcyjnym substancji lub materiałów zawartych w odpadach. Robi się to, aby wykorzystać je w pierwotnym lub innym celu.

      Dzięki ponownemu wykorzystywaniu odpadów duża część śmieci może, zamiast na wysypisko śmieci, trafić ponownie do użytku. Dzięki recyklingowi mniej zaśmiecamy środowisko.

      Żeby można było poddać odpady recyklingowi, trzeba je odpowiednio segregować. Dlatego warto wiedzieć, jak segregować śmieci.

       

       

     • Obejrzyj film:

     • Filmik na temat recyklingu, autorstwa uczniów klasy 6B.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych