Nawigacja

Niemiecki jest słodki Unterrichtsprojekt Bez granic albo... bez lilak Projekty aktualne Projekty 2018/2019 Pikniki Szkolne Projekty zakończone Programy

Projekty i programy

Projekty zakończone

Erasmus +

Projekt o nazwie „Europejski Konkurs: Dwujęzyczne wyzwanie”, w którym uczestniczyły szkoły z Hiszpanii, Włoch, Polski, Francji, Czech, Niemiec i Turcji realizowany był przez dwa lata (2014 – 2016). Jego celem było poznanie kultury i stylu życia innych krajów, integracja w ramach wielokulturowej społeczności, posługiwanie się językiem angielskim w życiu codziennym, rozwój aktywności komunikacyjnej, wykorzystanie ICT oraz nabycie nowych kompetencji w zakresie metod nauczania. W ramach projektu w szkole odbyło się wiele inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy o historii, kulturze, muzyce, zwyczajach, sztuce, literaturze czy sporcie krajów biorących udział w przedsięwzięciu. W ramach programu przewidziane były krótkie wspólne wizyty szkół biorących udział w projekcie. W maju 2015 roku nasza szkoła gościła uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół. Uczestniczyli oni w  zajęciach lekcyjnych, poznawali piękno naszego kraju i stolicy. Temat wizyty to „Natura i krajobrazy Polski”.

Nasza pierwsza przygoda "erasmusowa" rozpoczęła się od Hiszpanii,w związku z tym w celu poznania kultury i obyczajów tego kraju w listopadzie 2014 roku w szkole odbył się "Dzień hiszpański", "Dzień słodyczy" a także "Hiszpańskie śniadanie z Okrasą"  

W dniach 1-7 grudnia 2014 roku grupa uczniów z naszej szkoły przebywała w Hiszpanii.

Kolejnym krajem były Włochy. W szkole zorganizowaliśmy Italian Day, podczas którego ponownie gotowaliśmy z panem Karolem Okrasą, a w marcu 2015 roku reprezentanci szkoły wyjechali do Catanii.

W dniach 25-30 maja 2015 gościliśmy w naszej szkole uczniów z Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Turcji i Czech. Pobyt naszych gości zakończyliśmy Piknikiem Szkolnym.

W październiku 2015 roku udaliśmy się do Dijon we Francji. A w ramach przygotowań do wizyty w kolejnym kraju, Czechach, nasza szkoła zamieniła się w w baśniową krainę. Za drzwiami każdej z  klas czekała inna opowieść, jakby kilkanaście małych teatrzyków zawitało do NSP81. Korytarze zapełniały królewny, rycerze, koty, wilki, babcie, smerfy i inne fantastyczne postacie. Były konkursy, malowanie twarzy, przedstawienia a nawet tworzenie baśniowego ogrodu. Przeczytane zostały nowe opowieści i odświeżone stare. Całość została zorganizowana w zwiazku z tematem "Literatura dziecięca".

W ramach projektu zorganizowaliśmy też Koncert Polskich Szant i Pierwszy Dzień Wiosny.

A w kwietniu 2016 we współpracy z panem Karolem Okrasą przeprowadziliśmy warsztaty kuchni niemieckiej. W ramach poznawania kultury, zwyczajów i geografii Niemiec w szkole odbyła się prezentacja pana Tomasza Paszkiewicza. Ponieważ tematem przewodnim German Mobility byłsport, nasi uczniowie przygotowali  film instruktażowy o tradycyjnej polskiej grze "Dwa ognie" a Zielona Szkoła 2016 została zorganizowana na sportowo.

Więcej o projekcie:

Koordynatorzy projektu:
p. Monika Stachniak
p. Ewelina Osiowy
p. Krzysztof Hołodyński


Szkoła z klasą 2.0

Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  

Realizacja projektu Szkoła z Klasą 2.0, skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. 

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele i uczniowie naszej szkoły realizowali zadania i projekty, najlepsze z nich były nagradzane „Dobrą praktyką”, dzięki zdobyciu 12 odznak, szkoła stała się „Szkołą Ekspercką”

Więcej o projekcie:

 

 

 

 

 Poznaj Warszawę

Głównym założeniem projektu było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o swojej miejscowości – historii, położeniu geograficznym, znajomości zabytków i folkloru. Miał on  również na celu poznanie ważnych osób ze świata polityki, kultury, sztuki, którzy tworzą historię miasta, kraju.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013/2014.

W ramach projektu w szkole odbył się spektakl o przedwojennej Warszawie - wystąpiła Grupa Teatralna Warszawiacy, która przedstawiła skecze i piosenki związane z dwudziestoleciem międzywojennym oraz Grupa Bluszcz, która zaprezentowała modę lat 20-tych i 30-tych. Odbyłą się też pokaz mody w wykonaniu uczniów.

Uczniowie tworzyli też opowiadania "Warszawa za 100 lat", uczestniczyli w Plenerach Warszawskich, wzięli udział w grze miejskiej "Bajkami po Warszawie. Śladami życia i bajek Juliana Tuwima"tworzyli prezentacje multimedialne.

Więcej o projekcie: 

 „Zrozum świat - edukacja globalna na rzecz bardziej sprawiedliwego świata”

Projekt Instytutu Globalnej Odpowiedzialności realizowany był od maja 2011 do marca 2014 roku.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid i realizowany we współpracy z:

W zakres projektu "Zrozum Świat - edukacja globalna weszły:

 • Warsztaty „Zrozum Świat”

Warsztaty przeprowadziła koordynatorka programu z IGO p.Anna Kucińska w klasach III, IVa, V. Dużo emocji wywołało w klasie IVa odgadywanie, w jakim kraju zostało zrobione dane zdjęcie. W klasie III gorąca dyskusja wybuchła przy określaniu w skali od "Zdecydowanie nie" do "Zdecydowanie tak" przy pytaniu Czy piłkarze powinni zarabiać miliony? Bardzo dojrzałymi przemyśleniami wykazali się uczniowie klasy piątej, którzy już od 2010 roku pracują nad tematem edukacji globalnej.

 • Światowy Dzień Życzliwości

21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości. Na uroczystym apelu klas I-III, każda klasa zaprezentowała swoje  "życzliwe hasło-okrzyk-powitanie" oraz plakat. Klasy 4-6 uczestniczyły w debacie inspirującą do bycia życzliwym... Tego dnia witaliśmy się inaczej niż na co dzień...

We wszystkich klasach wybrani zostali życzliwi koledzy.

 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W dniu 16 listopada 2011 roku po raz kolejny już nasza szkoła świętowała Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W tym roku organizację Dnia przejął Pan Radek Marchel. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach "Szkoły Tolerancji" w Domu Spotkań z Historią:
kl. IVa "Fabryka misiów" - o stereotypach", kl. IVb "Czuję, rozumiem, reaguję - o umiejętności współodczuwania", kl. V "Warszawa-tygiel kultur i religii". Następnie uczniowie przygotowali prezentacje dla uczniów klas II-III o historii tolerancji w Polsce, kompromisie oraz  empatii.

Koordynator projektu z ramienia IGO: p. Anna Kucińska

Koordynator projektu w szkole: p. Monika A. LiesenfeldJeden świat - kluby filmowe

Projekt był realizowany w latach 2011/2012

"Jeden Świat - kluby filmowe" to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej wykorzystujący filmy dokumentalne w pracy nad edukacją globalną. W ramach projektu uczniowie raz w miesiącu oglądali film z filmoteki CEO (prawa człowieka, nierówności społeczne, wpływ handlu międzynarodowego na rozwój, zmiany klimatu) i  zdobywali wiedzę, prowadzili dyskusje i działania informacyjne.

Koordynator projektu w szkole: p. Monika A. Liesenfeld
Prowadzenie klubu: p. Jolanta Wróblewska


Projekty historyczne

 • "W świecie przedwojennej Warszawy"

występ grupy teatralnej "Warszawiacy"

prezentacje uczniów o przedwojennej Warszawie

konkurs historyczno-plastyczny pt. "Warszawa międzywojenna".

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2011/2012:

 • „Opowiem ci o wolnej Polsce” pod patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego. Do projektu uczniowie przystąpili w październiku i realizowali go przez cały rok szkolny. W kwietniu odbyło się szkolne podsumowanie, na którym swoje prezentacje przedstawili Maciej Matysiak z kl. III i Konrad Dąbrowski z klasy IVa. Był to projekt bardzo trudny, ponieważ dotyczył historii współczesnej Polski. Zadaniem uczniów było dotarcie do nieznanych świadków historii II wojny światowej i czasów powojennych.
 • Realizacja projektu, prezentacja dla uczniów
 • Piknik historyczny w szkole

 

Koordynator projektów:
p. Radosław MarchelProjekt etniczny

Projekt zrealizowany w roku szkolnym 2011/2012

Projekt miał na celu popularyzowanie muzyki etnicznej (folk celtycki, irlandzki, szkocki, bretoński).

Zespół złożony z uczniów poznawał tańce  oraz uczył się gry na instrumentach. Nasze umiejętności uczniowie zaprezentowali na zakończenie roku szkolnego oraz podczas uroczystego otwarcia wystawy "Big Megalits" w Muzeum Archologicznym. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Archeologicznym owocującą min. comiesięcznymi spotkaniami w ramach działalności Klubu Młodego Archeologa. 

 • Występy zespołu w Muzeum Archeologicznym
 • Współpraca z  Muzeum Archeologicznym
 • Zespół Proetnic

Koordynatorzy projektu:
p. Ewa Mielczarek
p. Bożena FrydrykPoczytaj mi przyjacielu

W ramach projektu realizowanego we wspólpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej grupa uczniów ze starszych klas czytała przedszkolakom z pobliskiego Przedszkola nr 114. Spotkania odbywały się cyklicznie 1-2 razy w miesiącu. Były to owocne spotkania, z których satysfakcję czerpali przede wszystkim nasi uczniowie, którzy mieli okazję sprawdzić się w roli starszych przyjaciół i po raz pierwszy zetknąć się z wolontariatem. 

 

Opiekun projektu: p. Agata KrukWspółpraca z uczelniami wyższymi

 • Politechnika Warszawska Współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej - wykłady prowadzone przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rożniatowskiego zdobywcy kilku nagród Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy, dr. inż. Łukasza Ciupińskiego i inż. Michała Bardaryna.
 • SGGW - warsztaty prowadzone przez studentów
 • Polska Akademia Nauk – Instytut Geofizyki
 • Lekcje pokazowe w Instytucie PAN
 • Dom Spotkań z Historią
 • Instytut Pamięci Narodowej wykład- p. Długołęcki
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej:
 • Poranki Muzyczne oraz cykl zajęć „Słucham i maluję”
 • Współpraca z wydawnictwem WSiP dział historii
 • Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej - Dominika Mucha Szkoła Trenerów Edukacji Ekologicznej


Projekt zrealizowany w roku szkolnym 2011/2012

 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Nowoczesnej Edukacji ‘Geofizyka w szkole”

Wykłady, warsztaty ,pokazy prowadzone przez Pracowników Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, którzy przybliżą uczniom zagadnienia geofizyki (geografia, geologia i fizyka) w języku przyjaznym dla młodego odbiorcy.

Tematy :

 • Dlaczego góry rosną?
 • Dlaczego Ziemia się trzęsie?
 • Warsztaty na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Festiwal Nauki

Koordynatorzy projektu: p. Małgorzata Derewicz i p. Bożena SiemieńskaSzkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów - kontynuacja w roku szkolnym 2012/2013

Szkoła Odkrywców Talentów - realizacja projektu 2011/2012

 • Wspieranie i promocja uzdolnień dzieci
 • Otrzymanie tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”
 • Gala promująca szkołę, odsłonięcie tablicy „Szkoła Odkrywców Talentów”,
 • Spotkanie z wiceburmistrzem gminy Ochota p. Krukiem

 

Osoba odpowiedzialna:

p. Anna CzopekDestination Imagination

Międzynarodowy program stymulacji myślenia twórczego, który ma charakter Światowej Olimpiady Kreatywności - "Destination ImagiNation - OczyMa Wyobraźni

Destination ImagiNation 2012/2013

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination ImagiNation

Nasi uczniowie w  roku 2012/2013 również wywalczyli złote medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination ImagiNation.

Zespół w składzie:

 • Natalia Ślaska
 • Ala Wolińska
 • Milena Dobkowska
 • Kuba Kazana
 • Paweł Hebda

zajął  I miejsce w Wyzwaniu B "W przebraniu".

Ten zespół  wrócił z dwoma złotymi medalami. Otrzymał nagrodę specjalną za wyjątkowo kreatywne kostiumy.

 

Zespół w składzie:

 • Ola Hapunik
 • Julia Tondera
 • Zosia Żak
 • Karina Smolarek
 • Kasia Jankowska
 • Marek Błażejak

zajął  I miejsce w Wyzwaniu D "Zmiana rzeczywistości" .

 

Zespół w składzie:

 • Hania Piekarczyk
 • Julia Yu
 • Sandra Petkanić
 • Daniela Petkanić

zajął II miejsce w Wyzwaniu D "Zmiana rzeczywistości" w swojej grupie wiekowej.


 

Gratulujemy również naszym najmłodszym dziewczynkom:

 • Tosi Ożyńskej
 • Róży Deskur
 • Zosi Studzińskej
 • Oli Paśniewskiej

które poradziły sobie fantastycznie.

 

Ogólnopolskie Finały Destination ImagiNation 2011/2012

Sukcesy:

Zajęcie I miejsca w wyzwaniu C „Premiera Roku” i wyjazd na Światową Olimpiadę Kreatywności do USA –zespół kl. IV- V

II miejsce w wyzwaniu D „Co nowego?”– zespół kl. II-III

III miejsce w wyzwaniu E „Wytrzymaj to!” : zespół kl. II-III

 

Światowe Finały Destination ImagiNation:

Wyjazd Stanów Zjednoczonych na Światowe Finały Olimpiady Kreatywności

 • zajęcie 5 miejsca w Wyzwaniu „Na już” (na 103 drużyny)
 • zajęcie 16 miejsca w Wyzwaniu Zespołowym (na 60 drużyn)

Osoby odpowiedzialne:

p. Małgorzata Derewicz

p. Bożena Siemieńska

 

 DBI 2012

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

INICJATYWA DBI 2012

Przygotowania do programu:

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w wykładzie dr. Seweryna Dobrzelewskiego "Podstawy ochrony własności intelektualnej" na Uniwersytecie Warszawskim, a dla uczniów klas 1-3 na terenie szkoły odbyła się prezentacja "Od hieroglifów do Internetu".

Zrealizowane działania:

- spotkanie z przedstawicielem policji na temat bezpieczeństwa w Internecie;

- umowa pierwszaków - Ślubowanie Internautów;

- "Bezpieczny Internauta" - prezentacje i pogadanki w klasach 2-3

- "Sieciakowe konkursy" - zapoznanie uczniów z konkursami

Koordynatorzy projektu:
p. Ewelina Osiowy
p. Jacek Kwiatkowski


Twoje dane - Twoja sprawa

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” jest przedsięwzięciem realizowanym pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka od roku 2009 przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.Bank dobrych praktyk - kontynuacja tego, co sprawdzone i dobre

 • Przygotowanie do olimpiad i konkursów ogólnopolskich

KL. I-III:

 • Świetlik” ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych,
 • „Zuch” konkurs ogólnopolski
 • „Stypendiada Wczesnoszkolna”

 

konkurs ogólnopolski

 • Czytelniczy
 • Ortograficzny
 • Matematyczny
 • plastyczny

 

 • „Corridka” konkurs międzyszkolny ortograficzny
 • „Kangurek Matematyczny” międzynarodowy konkurs matematyczny
 • „Warszawska Syrenka” konkurs recytatorski
 • Ogólnopolski konkurs logicznego myślenia

 

KL. IV-VI:

 • Konkurs Polonistyczny Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • Konkurs Przyrodniczy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
 • Kangur Matematyczny
 • Edi Pingwin konkurs matematyczny
 • Konkurs Logicznego Myślenia
 • Konkurs „Staś”
 • egzaminy Cambridge (poziom Starters, Movers, Flyers, PET)
 • konkurs FOX

 

 • Zielona szkoła

pod hasłem „aktywność  twórcza”

 • „Rozwijamy pasje  i zainteresowania”

Projekt innowacyjny kl.I-III

 • Powycieczkowy projekt międzyklasowy

Prezentacja projektu realizowanego po wycieczkach

 • Mix innowacyjny

Innowacja pedagogiczna

 • Warsztaty Aktywności Twórczej

Zajęcia realizowane w klasach I-III cały rok

 • Piknik szkolny

Piknik przygotowany przez dzieci, nauczycieli i rodziców

 • Kiermasz świąteczny połączony z własną twórczością

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć