Nawigacja

Organizacja roku szkolnego Zebrania i dni otwarte Świetlica Sekretariat Gabinet terapii pedagogicznej Wyprawka dla klasy I Wyprawka dla klasy II Wyprawka dla klasy III Wyprawka dla klas IV-VIII Kalendarz imprez szkolnych 2019/2020

Strefa rodzica

Gabinet terapii pedagogicznej

W szkole działa gabinet terapii pedagogicznej. Pracujemy z dziećmi, których trudności szkolne mają podłoże dyslektyczne. Staramy się stworzyć możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach głownie w zakresie pisania, czytania i rozumienia tekstu.

We współpracy z Poradnią Psychologiczną szkoła przeprowadza badania diagnostyczne obejmujące diagnozę psychologiczną i pedagogiczną. Sporządzona opinia zawiera wskazówki do dalszej pracy z uczniem zarówno w szkole jak i w domu.

Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od jednego do trzech uczniów). Zajęcia prowadzone w szkole przynoszą pozytywne zmiany tylko w przypadku wsparcia ze strony rodziców. Systematyczna praca po obu stronach i zaangażowanie uczniów jest warunkiem sukcesu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • 22 825-18-54
    22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć