• Terapia pedagogiczna

    • Czy moje dziecko ma dysleksję?

    •  

     Dysleksję można rozpoznać, jeżeli występują u dziecka niepowodzenia w nauce czytania i poprawnego pisania, a poziom czytania i pisania  jest znacznie gorszy od oczekiwanego. Należy jednak pamiętać, że specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się tylko w przypadku stwierdzenia prawidłowego rozwoju umysłowego. Pamiętajmy też, że symptomy dysleksji zmieniają się wraz rozwojem dziecka. Najczęstsze objawy dysleksji to: zbyt wolne tempo głośnego czytania, czytanie za pomocą głoskowania czy sylabizowania, słabe rozumienie przeczytanego tekstu, trudności w pisaniu ze słuchu, trudności w przepisywaniu tekstu, liczne błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad, trudności z koordynacją ruchową, kłopoty z koncentracją uwagi.

     Poniżej kilka symptomów mogących wskazywać na możliwość występowania dysleksji.

     Trudności dzieci w wieku 6-7  lat przejawiających ryzyko dysleksji:

     • trudności z wymową,

     • trudności w zapamiętywaniu wierszyków i piosenek,

     • trudności w odróżnianiu podobnych głosek, wydzielaniu i łączeniu sylab,

     • trudności w wyróżnianiu elementów z całości,

     • trudności orientacji w czasie (pory roku, dnia, godziny),

     • trudności w rysowaniu i odtwarzaniu figur oraz wzorów,

     • wadliwa wymowa (przekręcanie, przestawianie, notoryczne błędy gramatyczne ,

     • trudności w nauce czytania,

     • brak lateralizacji (oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki),

     • mała sprawność manualna (wiązanie sznurowadeł, trzymanie nożyczek, sztućców).

      

     Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym I-III klasa przejawiających ryzyko dysleksji:

     • utrzymywanie się i pogłębianie powyższych trudności,

     • mała sprawność ruchowa (nie potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, łyżwach,

        nartach, problemy z samoobsługą),

     • zaburzenia koordynacji czynności ręki i oka,

     • trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, liczb, tabliczki mnożenia,

     • mylenie liter,

     • trudności z pisownią,

     • brzydkie pismo i rysunek.

      

     Trudności dzieci w starszym wieku szkolnym

     • wolne tempo czytania,
     • trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu,
     • niechęć do czytania długich tekstów i książek,
     • trudności z pisaniem wypracowań,
     • popełnianie błędów gramatycznych,
     • nieczytelne pismo,
     • w nauce języków obcych trudności z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi słownych,
     • trudności z zapamiętaniem słówek,
     • nieprawidłowa wymowa,
     • trudności z rozumieniem i zapamiętaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę,
     • przestawianie cyfr,
     • nieprawidłowe zapisywanie znaków matematycznych,
     • nieprawidłowe wykonywanie wykresów,
     • kłopoty z wyobraźnią przestrzenną,
     • trudności z opanowaniem terminologii z biologii, fizyki, chemii, geografii,
     • nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji,
     • trudności z czytaniem i rysowaniem map, zapamiętaniem nazw, nut,
     • trudności z orientacją w czasie i przestrzeni,
     • trudności w ćwiczeniach równoważnych, gier z piłką, bieganiu.
   • Pobierz:

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych