• BIP

     • Zasady naboru

     •  

      Zasady naboru do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022

       

       

      Kandydaci do klas starszych (II-VIII)

      1. Do klas starszych uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca.
      2. Opłata za spotkanie rekrutacyjne wynosi 250 zł, płatność dokonywana jest w dniu rekrutacji w sekretariacie szkoły.
      3. Nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z matematyki i języka polskiego, wymagane na poziomie klasy, którą właśnie ukończył lub do której uczęszcza.
      4. Lektor języka angielskiego ocenia stopień opanowania języka w celu zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy.
      5. Jeżeli kandydat nie zna języka niemieckiego na wymaganym przez szkołę poziomie, rodzice mogą wystąpić z prośbą do Dyrektora o:
       1. Przyznanie dodatkowych godzin nauki
       2. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego.
      6. Psycholog szkolny wyznacza termin rozmowy z kandydatem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
      7. Szkoła na miarę swoich możliwości udziela wsparcia dzieciom z różnymi deficytami (np. dzieciom dyslektycznym) prowadząc zajęcia reedukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze itp. W przypadku dzieci dysfunkcyjnych „złagodzenie trudności w nauce” i odnoszenie sukcesów edukacyjnych przez ucznia w dużej mierze zależy od ścisłej współpracy z Rodzicami.
      8. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie między Rodzicami i nauczycielem prowadzącym zajęcia reedukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze itp.
      9. Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią nauczycieli przedmiotowych i psychologa, decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły
      10. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie wytycznych zawartych w Statucie Szkoły.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych