Nawigacja

Koła zainteresowań

 • Odyseja Umysłu

  Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

  02.02.2020 16:19 | więcej »
 • Debata Oksfordzka. Koło dla klas 6-8

  Sztuka Debaty Oksfordzkiej to rodzaj debaty pochodzący z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Celem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują obrońcy tezy z jej przeciwnikami. Jak na wielowiekowy wzorzec brytyjski przystało zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej.

  10.09.2018 17:17 | więcej »
 • Koło przyrodniczo-eksperymentalne dla klas 4-5 i 6-8
  Koło przyrodniczo-eksperymentalne kierowane jest do 2 grup wiekowych: dla uczniów klas 4-5 oraz klas 6-8.
  Na zajęciach koła uczniowie będą wprowadzani w świat otaczającej nas przyrody, którą będą poznawać przez wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, prowadzenie obserwacji.
  02.02.2020 16:20 | więcej »
 • Koło matematyczne przygotowujące do Konkursu Kuratoryjnego dla klas 7 i 8
  Konkurs kuratoryjny obejmuje oraz poszerza treści Podstaw programowych kształcenia ogólnego z matematyki. Składa się z trzech etapów: Etap I (szkolny), Etap II (rejonowy), Etap III (wojewódzki). Do każdego etapu, poza zakresem wiadomości obowiązującym na etapie szkolnym, dochodzą dodatkowe wymagania. Konkurs rozwija wyobraźnię matematyczną oraz pobudza uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy z matematyki, co z kolei pozwala na wykorzystanie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu zadań problemowych.
  02.02.2020 16:20 | więcej »
 • Koło matematyczne dla klas 5
  W trakcie trwania koła uczniowie przede wszystkim rozwiną swoje talenty. Koło przeznaczone jest dla piątoklasistów, którzy zamierzają uczestniczyć w konkursach matematycznych. Celem przez pierwsze miesiące jest przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny, a następnie do Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.
  06.09.2018 15:44 | więcej »
 • Koło plastyczne dla klas 1-3
  Na zajęciach koła plastycznego rozwijamy pasję tworzenia i odkrywamy świat piękna. Mamy możliwość posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi sprzyjającymi rozbudzaniu wyobraźni, wrażliwości na barwę, kształt, wielkość, proporcje, a także realizacja naturalnej potrzeby tworzenia, konstruowania.
  05.09.2018 18:47 | więcej »
 • Klub Młodego Odkrywcy
  Czym jest KMO?
  Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, to zajęcia angażujące dzieci do samodzielnego myślenia, wspólne eksperymentowanie pod okiem Nauczyciela. Tworzenie własnych pomysłów, sposobów rozwiązań, analiza, głębokie spojrzenie na wiele aspektów i złożoności procesów, które zachodzą w otaczającym nas świecie.
  02.02.2020 16:20 | więcej »
 • Warsztaty kulinarne dla klas I-III

  Głównym celem kółka jest zainteresowanie uczniów kulinariami jako umiejętności pożytecznej, wykorzystywanej w życiu codziennym. Jak również jako formy spędzania czasu wolnego, mogącej rozwinąć się w interesujące hobby.

  04.07.2019 16:25 | więcej »
 • Koło języka angielskiego FLYERS
  Koło przeznaczone dla uczniów klasy IV.
  Celem kursu jest przekazanie dzieciom zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie YLE Flyers (ok. 1200 słów). Kurs umożliwia również przećwiczenie typowych zadań egzaminacyjnych.
  02.02.2020 16:22 | więcej »
 • Koło języka angielskiego MOVERS
  Koło przeznaczone dla uczniów klas III.
  Celem kursu jest przekazanie dzieciom zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie YLE Movers. Kurs umożliwia również przećwiczenie typowych zadań egzaminacyjnych.
  02.02.2020 16:22 | więcej »
 • Koło języka angielskiego STARTERS
  Koło przeznaczone dla uczniów klas II-III.
  Celem kursu jest przekazanie dzieciom zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie YLE Starters. Kurs umożliwia również przećwiczenie typowych zadań egzaminacyjnych.
  02.02.2020 16:21 | więcej »
 • Koło języka angielskiego dla klas I

  Celem koła jest stworzenie możliwości takich działań, by nauka stanowiła fascynację, przygodę, zabawę i dawała uczniom radość i satysfakcję, pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci do nauki języka poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań oraz nabywania umiejętności rozumienia tekstu mówionego i słuchanego.

  03.09.2018 18:19 | więcej »
 • Koło języka angielskiego CAE

  Kurs przeznaczony jest dla osób będących na poziomie B2-C1 zamierzających przystąpić do egzaminu CAE.

  03.09.2018 17:56 | więcej »
 • Koło języka angielskiego FCE

  Kurs przeznaczony jest dla osób będących na poziomie B1-B2, zamierzających przystąpić do egzaminu FCE.

  03.09.2018 17:53 | więcej »
 • Koło języka angielskiego PET
  Preliminary English Test (PET) jest egzaminem z języka angielskiego sprawdzającym biegłość w posługiwaniu się językiem w codziennym życiu na poziomie średnio zaawansowanym. Jest to pierwszy (pod względem stopnia trudności) egzamin testujący szczegółowo wszystkie cztery kluczowe umiejętności językowe: pisanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu i mówienie.
  03.09.2018 17:49 | więcej »
 • Zajęcia szachowe dla dzieci
  Zajęcia szachowe Chess Academy odbywają się raz w tygodniu w grupach maksymalnie 10 osobowych, czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Grupy dobierane są pod kątem zaawansowania, a program dostosowywany jest do możliwości danej grupy. Instruktor prowadzący zajęcia zapewnia dzieciom zróżnicowane materiały, stymulujące naturalną ciekawość dziecka, które zachęcają go do eksplorowania otoczenia i uczenia się poprzez własne działanie. Lekcja podzielona jest na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zajęć polega na nauce teorii i strategii szachowej, rozwiązywaniu zadań praktycznych, robieniu zagadek związanych z poszczególnymi motywami szachowymi, analizowaniu wybranych partii itp. W części praktycznej zajęć dzieci pod okiem instruktora rozgrywają partie z zegarami szachowymi w celach ćwiczeniowych. Podsumowaniem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest udział w turnieju szachowym lub konkursie szachowym na koniec roku szkolnego.
  03.09.2018 17:43 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć