Nawigacja

Oferta kół zainteresowań

 • Koło języka hiszpańskiego dla klas 6-7
  Język hiszpański jest językiem, którym posługuje się ponad 400 milionów ludzi na całym świecie, jest on językiem ojczystym dla ponad 330 milionów ludzi oraz w 21 krajach jest on językiem oficjalnym. Warto jest się go nauczyć, aby móc się swobodnie porozumieć nie tylko na wakacjach, ale być może wyjechać do Hiszpanii na studia?
  04.09.2017 14:04 | więcej »
 • Zajęcia szachowe dla dzieci
  Zajęcia szachowe Chess Academy odbywają się raz w tygodniu w grupach maksymalnie 10 osobowych, czas trwania zajęć wynosi 45minut. Grupy dobierane są pod kątem zaawansowania, a program dostosowywany jest do możliwości danej grupy. Instruktor prowadzący zajęcia zapewnia dzieciom zróżnicowane materiały, stymulujące naturalną ciekawość dziecka, które zachęcają go do eksplorowania otoczenia i uczenia się poprzez własne działanie. Lekcja podzielona jest na 2 części: teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna zajęć polega na nauce teorii i strategii szachowej, rozwiązywaniu zadań praktycznych, robieniu zagadek związanych z poszczególnymi motywami szachowymi, analizowaniu wybranych partii itp. W części praktycznej zajęć dzieci pod okiem instruktora rozgrywają partie z zegarami szachowymi w celach ćwiczeniowych. Podsumowaniem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest udział w turnieju szachowym lub konkursie szachowym na koniec roku szkolnego.
  03.09.2017 14:22 | więcej »
 • Koło komputerowe dla klas 6-7
  Zajęcia kładą nacisk na rozwój kompetencji programistycznych, logicznego myślenia, stosowania technik algorytmicznych w rozwiązywaniu zadań z życia codziennego.
  Uczestnicy dowiedzą się, czym jest Internet Rzeczy i co Internet „ma pod maską”.
  W ramach koła uczniowie przygotują własną stronę WWW korzystając z HTMLa i arkuszy stylów, przygotują także aplikacje korzystając z języka JavaScript. Uczniowie będą pracować również w środowisku Processing, a przygotowane w nim programy uruchomią na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android.
  03.09.2017 14:16 | więcej »
 • Koło przyrodniczo-podróżnicze dla klas 4-5
  Koło przyrodniczo-podróżnicze jest propozycją dla uczniów klas IV-V. Młodsze dzieci bardzo chętnie poznają świat, lubią dowiadywać się nowych rzeczy o zwierzętach. I to koło jest takim zaproszeniem do podróżowania po różnych miejscach. Czasami „zabierze” nas tam film, innym razem książka, albo gra planszowa, naszym wehikułem mogą być też puzzle geograficzne. Dzieci nie trzeba zachęcać do poznawania świata, bo one są ciekawe z natury.
  03.09.2017 14:31 | więcej »
 • Koło przyrodniczo-eksperymentalne dla klas 4-7
  Koło przyrodniczo-eksperymentalne kierowane jest do uczniów klas IV-VII.
  Na zajęciach koła uczniowie będą wprowadzani w świat otaczającej nas przyrody, którą będą poznawać przez wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, prowadzenie obserwacji.
   
  03.09.2017 14:27 | więcej »
 • Warsztaty kulinarne dla klas 1-3
  Głównym celem kółka jest zainteresowanie uczniów kulinariami jako umiejętności pożytecznej, wykorzystywanej w życiu codziennym. Jak również jako formy spędzania czasu wolnego, mogącej rozwinąć się w interesujące hobby.
  03.09.2017 14:11 | więcej »
 • Koło teatralne
  Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Wychodzimy z założenia, że edukacja teatralna niesie w sobie olbrzymi potencjał rozwojowy i pozwala uczniom na uruchomienie tkwiącego w nich potencjału. Naszym głównym celem będzie rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem, przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz obcowania ze sztuką. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak, aby uczniowie kształcili swoją wyobraźnię, wyzwalali w sobie twórczą aktywność. Z założenia bowiem teatr uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Ale zanim młody aktor wyjdzie na scenę, musi uczyć się dykcji, czyli pięknej wymowy. Powinien być świadomy tego, że za pomocą słów i zdań może wyrazić każdy stan emocjonalny, opisać krajobraz, opowiedzieć sytuację. Zajęcia mają również za zadanie rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie.
  29.08.2017 21:45 | więcej »
 • Koło komputerowe dla klas 1-3
  Cele koła komputerowego:
  • Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz zachowania w sieci.
  • Wprowadzenie uczniów w świat programowania.
  • Zapoznanie ze środowiskiem języków programowania
  • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia analizowania oraz rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą komputera.
  • Rozwijanie twórczych postaw, umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
  • Zwiększenie zaangażowania uczniów do wykorzystania komputera w nauce czytania, pisania, liczenia, prezentacji pomysłów i efektów pracy
  26.07.2017 17:33 | więcej »
 • Koło historyczne dla klas 4-7
  Nazywam się Radosław Marchel. Jak Państwo wiecie uczę w naszej szkole historii. Chciałbym zachęcić Państwa dzieci do uczestnictwa w zajęciach koła historycznego. Wiadomym jest, że edukacja historyczna pełni szczególną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Dostarcza uczniom wiedzy o społeczeństwie i kulturze naszego kraju, kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne, uświadamia uczniom ciągłość rozwoju kulturowego i wskazuje ponadczasowe normy etyczne. Edukacja historyczna jest bardzo ważna.
  26.07.2017 17:29 | więcej »
 • "Mali historycy" - koło historyczne dla klas 1-3
  Nazywam się Radosław Marchel. Uczę w naszej szkole historii.
  Chciałbym zachęcić Państwa dzieci do uczestnictwa w zajęciach koła historycznego, które w klasach I – III nosi tytuł "Mali historycy".
  26.07.2017 17:29 | więcej »
 • Koło języka angielskiego FCE
  Egzamin Cambridge English: First jest znany również jako First Certificate in English (Test FCE). Obejmuje on kandydatów na poziomie średniozaawansowanym wyższym, czyli B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. To jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych w Polsce. FCE certyfikat świadczy o umiejętności posługiwania się używanym na co dzień, mówionym i pisanym językiem angielskim, niezbędnym w pracy czy w nauce. Potwierdzona zostaje w ten sposób także znajomość gramatyki i szerokiego zasobu słownictwa.
  26.07.2017 17:25 | więcej »
 • Koło języka angielskiego PET
  Preliminary English Test (PET) jest egzaminem z języka angielskiego sprawdzającym biegłość w posługiwaniu się językiem w codziennym życiu na poziomie średnio zaawansowanym. Jest to pierwszy (pod względem stopnia trudności) egzamin testujący szczegółowo wszystkie cztery kluczowe umiejętności językowe: pisanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu i mówienie.
  26.07.2017 17:23 | więcej »
 • Mnemotechniki z użyciem angielskiego słownictwa
  Mnemotechniki są bardzo skutecznym narzędziem do zapamiętywania różnych informacji. Zarówno nauka słownictwa, jak i gramatyki będzie łatwiejsza jeśli użyjemy technik wspomagania pamięci.
  28.08.2017 19:19 | więcej »
 • Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminów. Koło Flyers
  Celem kursu jest przekazanie dzieciom zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie YLE Flyers (ok. 1200 słów). Kurs umożliwia również przećwiczenie typowych zadań egzaminacyjnych.
  26.07.2017 17:14 | więcej »
 • Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminów. Koło Movers
  Celem kursu jest przekazanie dzieciom zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie YLE Movers (ok. 600 słów). Kurs umożliwia również przećwiczenie typowych zadań egzaminacyjnych.
  26.07.2017 17:14 | więcej »
 • Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminów. Koło Starters.
  Celem kursu jest przekazanie dzieciom zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie YLE Starters (ok. 300 słów). Kurs umożliwia również przećwiczenie typowych zadań egzaminacyjnych.
  26.07.2017 17:14 | więcej »
 • Konwersacje w języku niemieckim dla klas 6-7
  Głównym celem tych zajęć jest przełamanie bariery językowej, zwiększenie pewności w mówieniu, osiągnięcie większego tempa wypowiedzi, poprawności gramatycznej oraz powtórzenie słownictwa w obrębie omawianych dotychczas tematów:
   
  26.07.2017 17:10 | więcej »
 • Gry i zabawy w języku niemieckim dla klas 4
  Zajęcia dla uczniów, którzy chętnie spędzą jedną godzinkę w tygodniu więcej przy grach i zabawach, a przy okazji utrwalą i poszerzą swoje słownictwo, udoskonalą wymowę oraz oswoją się z podstawowymi zagadnieniami gramatycznymi.

   
   
  26.07.2017 17:16 | więcej »
 • Koło przygotowujące do egzaminu Fit in Deutsch 1 dla klas 6-7
  Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do pierwszego międzynarodowego egzaminu organizowanego przez Instytut Goethego, który ma potwierdzić znajomość języka niemieckiego na poziomie A1.
  26.07.2017 17:31 | więcej »
 • Klub Młodego Odkrywcy
  Program jest adresowany do uczniów klas 1-3 interesujących się zjawiskami przyrodniczymi. Na zajęciach Młodzi Odkrywcy rozwiązują zagadki otaczającego świata, a wszystko dzięki samodzielnemu eksperymentowaniu.
  25.07.2017 18:17 | więcej »
 • Koło plastyczne klas 1-3
  Na zajęciach koła plastycznego rozwijamy pasję tworzenia i odkrywamy świat piękna. Mamy możliwość posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi sprzyjającymi rozbudzaniu wyobraźni, wrażliwości na barwę, kształt, wielkość, proporcje, a także realizacja naturalnej potrzeby tworzenia, konstruowania.
  25.07.2017 18:28 | więcej »
 • Destination Imagination
  Międzynarodowy program stymulacji myślenia twórczego, który ma charakter Światowej Olimpiady Kreatywności - "Destination ImagiNation - OczyMa Wyobraźni.
  12.07.2017 18:38 | więcej »
 • Gry i zabawy matematyczne

  Zajęcia odbywają  się w grupach wiekowych, raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny – każda grupa. W ramach zajęć dzieci mogą rozwijać zainteresowania i uzdolnienia matematyczne.

  W zajęciach wykorzystane zostają:

  25.07.2017 18:19 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć