• Koła zainteresowań

     • Koło sportowe ogólnorozwojowe
     • Koło sportowe ogólnorozwojowe

     • 07.06.2021 19:09
     • Koło przeznaczone dla uczniów klas I-III
      Podczas zajęć będziemy kształtować szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość.
      Prowadzący: p. Łukasz Treder
     • więcej
     • Kółko filozoficzne "Cogito"
     • Kółko filozoficzne "Cogito"

     • 07.06.2021 19:06
     • - wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia, kształtowanie wrażliwości moralnej;
      - zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie, pogłębianie rozumienia rzeczywistości;
      - zaprezentowanie przykładów najważniejszych osiągnięć filozofii;
      - ukazanie filozofii jako: umiłowania mądrości, zachęty do zadawania zasadniczych pytań, drogi wiodącej do lepszego poznawania prawdy i jednego z fundamentów klasycznej kultury;
      - pomaganie w odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące szczególnie sensu życia ludzkiego;
      - zwracanie uwagi na specyfikę myślenia filozoficznego i różnice między światem rzeczywistym a światem fantazji;
      - kształtowanie umiejętności rzeczowej dyskusji w sytuacjach spornych i postawy tolerancji wobec osób reprezentujących inne poglądy;
      - upowszechnienie wiedzy o filozofii i dziejach kultury europejskiej.

      Prowadzący: p. Anna Staszewska 

     • więcej
     • Formy autoprezentacji
     • Formy autoprezentacji

     • 07.06.2021 19:07
     • Poprzez nasze wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania komunikujemy kim jesteśmy albo za kogo chcielibyśmy być uważani w oczach innych. Głównym celem zajęć jest bardziej świadome angażowanie starannie skonstruowanych form autoprezentacji, która wytworzy u innych określone wrażenie, zgodne z naszymi celami czy potrzebami w interakcji społecznej.

      Prowadzący: p. Anna Staszewska

     • więcej
     • Koło Polszczyzny Użytkowej

     • 07.06.2021 18:47
     • - poświęcone stylom funkcjonalnym współczesnej polszczyzny i jej odmianie oficjalnej, charakterystycznej dla przemówień, pism urzędowo-kancelaryjnych;

      - uczniowie będą poznawali styl urzędowo-kancelaryjny na przykładzie zarządzeń, przepisów prawnych, instrukcji umów, podań, pism urzędowych i sądowych;

      - zajęcia będą miały również na celu zdobycie umiejętności rozpoznawania, redagowania różnego rodzaju pism.

      Prowadzący: p. Anna Staszewska
       

     • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych