Nawigacja

Konkursy

Konkurs ZUCH z języka angielskiego

Klasy: I-III
Termin: 7.05.2019 r. - sesja wiosenna
Szkolny koordynator: p. Anna Ignatowicz-Cecot

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

 

ZUCH - test z języka angielskiego

Testy Zuch z języka angielskiego składają się z 21 pytań o różnej skali trudności. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy charakteryzują się ciekawym opracowaniem graficznym i stanowią cenne urozmaicenie zajęć szkolnych. Konkurs pozwoli wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń.

Test konkursowy zawiera następujące zagadnienia programowe:

 

Klasa I

 • Zwroty grzecznościowe.
 • Przedstawianie się.
 • Liczby do 20.
 • Kolory.
 • Członkowie rodziny.
 • Pomieszczenie w domu i mieszkaniu.
 • Zabawki.
 • Pożywienie.
 • Ubrania.
 • Części ciała.
 • Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
 • Przybory szkolne.
 • Odpowiedzi na pytania: What’s this?; How many?.
 • Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie.
 • Polecenia nauczyciela.
 • Zaimki osobowe he i she.
 • Określanie położenia.
 • Opis samopoczucia.
 • Czasowniki have got, be, like, w formie twierdzącej i przeczącej.

Klasa II

Poszerzony zakres klasy I oraz:

 • Liczby do 100.
 • Opis postaci, zwierząt i przedmiotów - przymiotniki.
 • Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
 • Wyposażenie domu.
 • Codzienne czynności.
 • Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
 • Czasowniki: be; have/have got; can; like, love.
 • Umiejętności.
 • Cechy charakterystyczne zwierząt.
 • Zdania w formie przeczącej i pytającej.
 • Zaimki wskazujące this and these.
 • Pogoda.
 • Zajęcia w wolnym czasie.
 • Moje ulubione: sport, przedmiot, jedzenie.
 • Pytania: Does she like ...? What do you like ...?.
 • Opisy samopoczucia.
 • Ważne miejsca w mieście.
 • Określanie czasu - pełne godziny, pory dnia.
 • Otaczający nas świat ( góry, jeziora, rzeki itd.)
 • Alfabet.

Klasa III

Poszerzony zakres klasy II oraz:

 • Liczby do 1000.
 • Jedzenie, nazwy posiłków.
 • Sport i wypoczynek.
 • Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
 • Ważne miejsca w mieście.
 • Poruszanie się po mieście.
 • Czas zegarowy.
 • Moje hobby.
 • Zaimki wskazujące that, those.
 • Nazwy zawodów.
 • Najważniejsze zabytki Londynu.
 • Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
 • Opis wyglądu zwierząt i ich umiejętności.
 • Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia.
 • Halloween, Bonfire Night.
 • Dopełniacz saksoński.
 • Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
 • Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
 • Składanie propozycji.
 • Przymiotniki w stopniu wyższym.
 • Zaimki dzierżawcze.
 • Podstawowe spójniki (but, because).
 • Liczebniki porządkowe od 1 do 10.
 • Alfabet.

 

Archiwum testów:

http://www.ces.edu.pl/zuch-archiwum-sprawdzianow/zuch-semestralny/jezyk-angielski

http://www.ces.edu.pl/zuch-archiwum-sprawdzianow/zuch-roczny/jezyk-angielski

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć