Nawigacja

Konkursy

Konkurs z języka polskiego "Multitest"

Termin: 15.10.2018 r.
Szkolny koordynator: p. Agnieszka Naporowska
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

2. Konkurs ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 warianty odpowiedzi.

3. Konkurs trwa 60 minut.

 

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika – określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika – określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

4. Wiedza o literaturze:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

5. Literatura:

 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce;
 • Sat-Okh: Biały Mustang (legenda: Hanuaute);
 • Maria Kownacka, Zofia Malicka: Dzieci z Leszczynowej Górki;
 • Baśnie Hansa Christiana Andersena (Calineczka, Brzydkie kaczątko, Królowa śniegu);
 • Legendy warszawskie, krakowskie.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (cechy, rozróżnianie);
 • Części mowy (przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; określanie form;
 • Temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

4. Wiedza o literaturze:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne (przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie).

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz i Pandora, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu);
 • Baśnie Hansa Christiana Andersena (Królowa śniegu, Nowe szaty cesarza);
 • Maria Kownacka, Zofia Malicka: Dzieci z Leszczynowej Górki;
 • Janusz Korczak: Król Maciuś Pierwszy;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Części mowy: zaimek, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Rzeczownik – oboczność tematu (spółgłoskowa, samogłoskowa);
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze – zastosowanie;
 • Liczebniki – podział, odmiana, zastosowanie;
 • Rdzeń, oboczności rdzenia;
 • Akcent wyrazowy, intonacja.

4. Wiedza o literaturze:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, wyraz dźwiękonaśladowczy, eufemizm.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz i Pandora, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu);
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze, zastosowanie);
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

4. Wiedza o literaturze:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o powstaniu świata, o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, greccy bogowie, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim – Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I);
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Przydawka, dopełnienie – bliższe i dalsze, okolicznik – rodzaje okolicznika;
 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Zdania współrzędnie złożone – rodzaje;
 • Zdania podrzędnie złożone – rodzaje.

4. Wiedza o literaturze:

 • Przypowieść (parabola), nowela, dziennik, pamiętnik, sonet; elegia;
 • Budowa i cechy dramatu.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o powstaniu świata, o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce, greccy bogowie, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim – Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I);
 • Ignacy Krasicki: Żona modna;
 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę.

 

Archiwum testów:

http://www.ces.edu.pl/multitest-jezyk-polski/archiwum

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć