Nawigacja

Konkursy

Olimpiada "Olimpusek" z języka angielskiego

Klasy: I-III
Termin: 22.03.2019 r. - sesja wiosenna
Szkolny koordynator: p. Anna Ignatowicz-Cecot

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Olimpusek z języka angielskiego

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli najmłodszym uczniom wykazać się znajomością podstawowego słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła ich była dla dzieci ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego.

 

Zakres programowy - Olimpusek - Sesja wiosenna

Klasa I

1. Zwroty grzecznościowe.
2. Przedstawianie się.
3. Liczby do 20.
4. Kolory.
5. Członkowie rodziny.
6. Pomieszczenie w domu i mieszkaniu.
7. Zabawki.
8. Pożywienie.
9. Ubrania.
10. Części ciała.
11. Zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
12. Przybory szkolne.
13. Odpowiedzi na pytania: What’s this?; How many?
14. Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie.
15. Polecenia nauczyciela.
16. Zaimki osobowe he i she.
17. Określanie położenia.
18. Opis samopoczucia.
19. Czasowniki have got, be, like, w formie twierdzącej i przeczącej.


Uwaga!
W klasie I dopuszcza się czytanie uczniom poleceń oraz wariantów odpowiedzi.

 

Klasa II

Poszerzony zakres klasy I.
1. Liczby do 100.
2. Opis postaci, zwierząt i przedmiotów - przymiotniki.
3. Dni tygodnia i nazwy miesięcy.
4. Wyposażenie domu.
5. Codzienne czynności.
6. Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
7. Czasowniki: be; have/have got; can; like, love.
8. Umiejętności.
9. Cechy charakterystyczne zwierząt.
10. Zdania w formie przeczącej i pytającej.
11. Zaimki wskazujące this and these.
12. Pogoda.
13. Zajęcia w wolnym czasie.
14. Moje ulubione: sport, przedmiot, jedzenie.
15. Pytania: Does she like ...? What do you like ...?
16. Opisy samopoczucia.
17. Ważne miejsca w mieście.
18. Określanie czasu - pełne godziny, pory dnia.
19. Otaczający nas świat (góry, jeziora, rzeki)
20. Alfabet
.

 
 

Klasa III

Poszerzony zakres klasy II.
1. Liczby do 1000.
2. Jedzenie, nazwy posiłków.
3. Sport i wypoczynek.
4. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
5. Ważne miejsca w mieście.
6. Poruszanie się po mieście.
7. Czas zegarowy.
8. Moje hobby.
9. Nazwy zawodów.
10. Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
11. Opis wyglądu zwierząt i ich umiejętności.
12. Zaimki osobowe w formie podmiotu i dopełnienia.
13. Zaimki dzierżawcze.
14. Halloween, Bonfire Night.
15. Dopełniacz saksoński.
16. Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
17. Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
18. Składanie propozycji.
19. Przymiotniki w stopniu wyższym.
20. Podstawowe spójniki (but, because).
21. Liczebniki porządkowe od 1 do 10.
22. Alfabet
.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • 22 825-18-54
    22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć