Nawigacja

Konkursy

Konkurs z języka polskiego "Galileo"

Klasy: V-VII
Termin: 4.03.2019 r.
Szkolny koordynator: p. Agnieszka Naporowska

onkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut.

Zakres tematyczny Galileo - J. polski

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • Tryby czasownika;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

4. Wiedza o literaturze:

 • Mit, powieść (fabuła, wątek, epizod);
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz, Herakles, Tezeusz i Ariadna, Orfeusz i Eurydyka, bogowie i ich domeny);
 • Carmen Gil, Nazywam się Matka Teresa z Kalkuty;
 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
 • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;
 • Raquel Jaramillo Palacio, Cudowny chłopak.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
 • Części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okoliczniki).

4. Wiedza o literaturze:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, wyraz dźwiękonaśladowczy.

5. Literatura:

 • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Dorota Terakowska, Władca Lewawu;
 • Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce;
 • Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy;
 • Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia;
 • Zdania współrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Podstawa słowotwórcza i formant;
 • Synonimy, homonimy, antonimy.

4. Wiedza o literaturze:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol.

5. Literatura:

 • Jan Kochanowski, wybór fraszek (Na lipę, Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie, Na młodość, Na starość); pieśń Czego chcesz od nas, Panie...;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, bohaterowie);
 • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika;
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz.II;
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć