Nawigacja

Konkursy

Konkurs z języka polskiego "Galileo"

Klasy: V-VII
Termin: 4.03.2019 r.
Szkolny koordynator: p. Agnieszka Naporowska

onkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut.

Zakres tematyczny Galileo - J. polski

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

  • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
  • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
  • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
  • Tryby czasownika;
  • Czasowniki dokonane i niedokonane;
  • Odmiana rzeczownika przez przypadki; temat i końcówka rzeczownika;
  • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
  • Stopniowanie przysłówka;
  • Określanie form wyrazów odmiennych;
  • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
  • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

4. Wiedza o literaturze:

  • Mit, powieść (fabuła, wątek, epizod);
  • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

5. Literatura:

  • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz, Herakles, Tezeusz i Ariadna, Orfeusz i Eurydyka, bogowie i ich domeny);
  • Carmen Gil, Nazywam się Matka Teresa z Kalkuty;
  • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy;
  • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo;
  • Raquel Jaramillo Palacio, Cudowny chłopak.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

  • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
  • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
  • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie;
  • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
  • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
  • Części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okoliczniki).

4. Wiedza o literaturze:

  • Powieść - rodzaje powieści;
  • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
  • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
  • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, wyraz dźwiękonaśladowczy.

5. Literatura:

  • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
  • Dorota Terakowska, Władca Lewawu;
  • Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce;
  • Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy;
  • Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

  • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
  • Formy nieosobowe czasownika (formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
  • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
  • Podmiot; rodzaje podmiotu;
  • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia;
  • Zdania współrzędnie złożone - rodzaje zdań;
  • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
  • Podstawa słowotwórcza i formant;
  • Synonimy, homonimy, antonimy.

4. Wiedza o literaturze:

  • Epika, liryka, dramat;
  • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, dramat, komedia, tragedia;
  • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
  • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja, metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, symbol.

5. Literatura:

  • Jan Kochanowski, wybór fraszek (Na lipę, Na zdrowie, Na dom w Czarnolesie, Na młodość, Na starość); pieśń Czego chcesz od nas, Panie...;
  • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, bohaterowie);
  • Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika;
  • Adam Mickiewicz, Dziady cz.II;
  • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
  • Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
  • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • +48 022 825-18-54
    fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć