Nawigacja

Oferta kół zainteresowań

Klub Młodego Odkrywcy

Program jest adresowany do uczniów klas 1-3 interesujących się zjawiskami przyrodniczymi. Na zajęciach Młodzi Odkrywcy rozwiązują zagadki otaczającego świata, a wszystko dzięki samodzielnemu eksperymentowaniu.

Cele
·         Rozbudzanie zainteresowań naukami przyrodniczymi
·         Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji
·         Wyrabianie aktywnej, twórczej, krytycznej postawy
·         Poznawanie podstawowych pojęć z zakresu edukacji przyrodniczej
·         Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i prawidłowej organizacji pracy
·         Systematyczne rozwijanie zainteresowań
 

Przykładowe tematy spotkań:

 • Kolorowe czary czyli doświadczenia z warzywami
 • Zwykła, niezwykła woda
 • Mikołajkowe eksperymenty
 • Czas w przyrodzie
 • Zimowe czary, czyli triki z lodem i wodą
 • Wiosna w doświadczeniach
 • Powietrze w roli głównej
 • Gdy jest gorąco…

    Metody pracy:
·        Metody aktywizujące,   pogadanki, dyskusje, pokazy, proste doświadczenia i eksperymenty 
   Formy pracy:
·        Praca indywidualna, zbiorowa, grupowa, praca w parach

Osoba prowadząca: p. Magdalena Prusińska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • +48 022 825-18-54
  fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć