Nawigacja

Oferta kół zainteresowań

Gry i zabawy matematyczne

Zajęcia odbywają  się w grupach wiekowych, raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny – każda grupa. W ramach zajęć dzieci mogą rozwijać zainteresowania i uzdolnienia matematyczne.

W zajęciach wykorzystane zostają:

 • gry planszowe,
 •  domino,
 •  karty do gier utrwalających arytmetykę,
 •  kości do gry,
 •  tangramy,
 •  klocki logiczne,
 • liczmany,
 •  zabawy ruchowe.

W pracy z dziećmi z klasy II i III  jest położony duży nacisk na gry i zabawy ćwiczące tabliczkę mnożenia.

Na zajęciach dzieci również same projektują i konstruują gry, które następnie są testowane przez kolegów.

Pomysły zabaw i gier zaczerpnięte zostały między innymi z książek:

 • „Matematyka dla naszych dzieci” M. Pisarskiego
 • „Kiermasz pomysłów” J. Mattheus
 • „Zbiór gier i zagadek matematycznych” M. Dąbrowskiego
 • „Zielone zadania kl. IV” W. Dziabaszewskiego
 • „Zieloną ścieżką” Edukacja ekologiczna K. Baczały

W zajęciach wykorzystane będą również gry planszowe polecane przez B. Lankiewicz, M. Frindt , prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńską.

Cele:

 • rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego logicznego myślenia,
 • wstępne ukształtowanie rozumienia określonych programem podstawowych pojęć matematycznych wraz z opanowaniem odpowiednich umiejętności,
 • wdrażanie do sumiennej i rzetelnej pracy indywidualnej i współdziałania w zespole,
 •  wyrabianie pożądanych postaw i cech, takich jak umiejętność koncentracji, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności.

Treści:

 1. Stosunki przestrzenne.
 2. Cechy wielkościowe.
 3. Proste figury geometryczne.
 4. Klasyfikacja zbiorów.
 5. Pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy..
 6. Dodawanie i odejmowanie jako działania wzajemnie odwrotne.
 7. Mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne.
 8. Praktyczna znajomość dziesiątkowego systemu pozycyjnego.
 9. Rozumienie i stosowanie czterech działań arytmetycznych.
 10. Praktyczne obliczenia dotyczące mierzenia długości, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza.

Osoba prowadząca: p. Bożena Siemieńska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • +48 022 825-18-54
  fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć