Nawigacja

Oferta kół zainteresowań

Koło teatralne

Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Wychodzimy z założenia, że edukacja teatralna niesie w sobie olbrzymi potencjał rozwojowy i pozwala uczniom na uruchomienie tkwiącego w nich potencjału. Naszym głównym celem będzie rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem, przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz obcowania ze sztuką. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak, aby uczniowie kształcili swoją wyobraźnię, wyzwalali w sobie twórczą aktywność. Z założenia bowiem teatr uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Ale zanim młody aktor wyjdzie na scenę, musi uczyć się dykcji, czyli pięknej wymowy. Powinien być świadomy tego, że za pomocą słów i zdań może wyrazić każdy stan emocjonalny, opisać krajobraz, opowiedzieć sytuację. Zajęcia mają również za zadanie rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze jednej godziny tygodniowo i będą prowadzone przez dr Annę Staszewską. Częstotliwość i ilość godzin może być modyfikowana w zależności od możliwości uczniów oraz potrzeb związanych z realizacją poszczególnych zadań. Przewidziano również uczestnictwo uczniów w warsztatach organizowanych w Teatrze Wielkim oraz Operze Narodowej oraz wspólne wyjścia na spektakle.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • +48 022 825-18-54
    fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć