Nawigacja

Oferta kół zainteresowań

Koło komputerowe dla klas 1-3

Cele koła komputerowego:
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz zachowania w sieci.
 • Wprowadzenie uczniów w świat programowania.
 • Zapoznanie ze środowiskiem języków programowania
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia analizowania oraz rozwiązywania problemów z różnych dziedzin za pomocą komputera.
 • Rozwijanie twórczych postaw, umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Zwiększenie zaangażowania uczniów do wykorzystania komputera w nauce czytania, pisania, liczenia, prezentacji pomysłów i efektów pracy

Metody i formy realizacji celów:

Założone cele będą realizowane poprzez zadania dla ucznia. Zadania te będą miały przede wszystkim charakter praktyczny, będą to ćwiczenia przy komputerze, poprzedzone niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Metody zajęć:

 • poszukujące (problemowe, aktywizujące)
 • podające (pogadanka, pokaz, prezentacja)
 • praktyczne z użyciem komputera (ćwiczenia)

 

Tematyka zajęć:

 • Bezpieczeństwo w Internecie
 • Praca z programami graficznymi, edukacyjnymi, multimedialnymi (rysowanie, pisanie, liczenie)
 • Akcja „Godzina kodowania”           
 • Języki programowania: Scratch, Logomocja, Baltie
 • Aplikacje internetowe: komiksy, filmy, animacje
 • Praca z programami multimedialnymi
 • Bezpieczna rozrywka w Internecie
 • Dostosowywanie na bieżąco do potrzeb uczniów

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • +48 022 825-18-54
  fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć