Nawigacja

Oferta kół zainteresowań

"Mali historycy" - koło historyczne dla klas 1-3

Nazywam się Radosław Marchel. Uczę w naszej szkole historii.

Chciałbym zachęcić Państwa dzieci do uczestnictwa w zajęciach koła historycznego, które w klasach I – III nosi tytuł "Mali historycy".

Edukacja historyczna pełni szczególną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci. Zaspokaja ich naturalną ciekawość, pobudza wyobraźnię, wzbogaca świat przeżyć i doznań. Nowatorskim pomysłem w naszej szkole są jej adresaci, mianowicie uczniowie klas I – III. Uczniowie tych klas bardzo często wykazują olbrzymie zainteresowanie dziejami Polski, Europy i świata. Zadają dużo pytań. Uważam, że nie można ograniczać ich zainteresowań i chęci poznania. Uczniowie klas najmłodszych są spontaniczni i bardzo pomysłowi, wynika to z braku ich emocjonalnych ograniczeń. Dlatego też koniecznością jest stworzenie im możliwości intelektualnej rozrywki jaką jest poznawanie historii.
       Zajęcia koła historycznego dadzą dzieciom dodatkową wiedzę i umiejętności a także dostarczą im sporo pozytywnych emocji. Pozwolą lepiej poznać siebie i otaczający ich świat. Celem koła historycznego jest rozbudzenie zainteresowań i pasji oraz pogłębienie wiedzy o Polsce, Europie i świecie. Myślę, że moje zajęcia zachęcą uczniów do własnych poszukiwań, do czytania i badania historii. Myślę, że rozbudzą u dzieci wyobraźnię.

Seredecznie zapraszam

Radosław Marchel
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    ul. Nowowiejska 39A
    02-010 Warszawa
  • +48 022 825-18-54
    fax: +48 022 825-18-54

Galeria zdjęć